Over AAI

Atheist Alliance International (AAI) is een globale federatie van atheïstische en vrijdenkende groepen en individuen, die zichzelf tot taak heeft gegeven haar leden en het publiek te onderwijzen op het gebied van atheïsme, secularisme en verwante onderwerpen.

Atheist Alliance International, in haar rol als positief globaal stemgeluid voor atheïsme en secularisme,;

  • versterkt de wereldwijde samenwerking tussen atheïstische en vrijdenkende organisaties;
  • ondersteunt de oprichting van nieuwe atheïstische/vrijdenkende organisaties, met name in ontwikkelingslanden; en
  • faciliteert en steunt projecten/evenementen ter bevordering van atheïsme, kritisch denken en empirisme, en bestrijdt ondertussen discriminatie jegens atheïsten en vrijdenkenden wereldwijd.

Visie en Missie

Atheist Alliance International heeft als visie een seculaire wereld waarin publiek beleid, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs niet worden beïnvloed door religieuze overtuigingen, maar zijn gebaseerd op gefundeerde argumenten, rationaliteit en bewijzen.

Atheist Alliance International ziet het als haar missie; religieuze organisaties en het geloof uit te dagen, het wereldwijde atheïsme te versterken door bevordering van de groei van en interactie tussen atheïstische en vrijdenkende organisaties over de hele wereld en het uitvoeren van internationale onderwijs- en promotionele projecten

Educatie

In de aanpak van Atheist Alliance International staat educatie centraal. AAI steunt haar leden en het publiek bij het vergaren van nieuwe kennis door middel van;

  • Het beschikbaar stellen van nieuws op het gebied van atheïstische/seculaire onderwerpen en campagnes op de AAI website en via de sociale media
  • Het publiceren van Secular World magazine en de periodieke nieuwsbrief Imagine!
  • Het organiseren van vergaderingen met locale groepen over de hele wereld, om groepen de gelegenheid te geven kennis te maken met gerenommeerde en nieuwe atheïstische sprekers.
  • Ondersteuning bij het oprichten van nieuwe atheïstische/vrijdenkende groepen, met name in ontwikkelingslanden.
  • Het ondersteunen van onderwijsprojecten, zoals de Kasese Humanist Primary School in Uganda

Waarvoor wij staan

Fundamentele rechten, rechtvaardigheid en sociale verantwoordelijkheid vormen de basis van wat het betekent mens te zijn. Het is het doel van AAI de rechten van atheïsten en gelijkdenkenden te verdedigen en te beschermen, door; het bekend maken van relevante onderwerpen, het verspreiden van persberichten, het ontwikkelen van beleidsverklaringen en samenwerking met andere groepen om problemen en onrechtvaardigheden onder de aandacht van de media en de overheid te brengen.

Het vormen van een gemeenschap

AAI erkent de waarde van sociale groepen en het belang van het bieden van een sterke en beschermende basis voor individuen, families en groepen. Naast dat zij de formatie van nieuwe atheïstische organisaties wereldwijd bevordert en aanmoedigt, steunt AAI programma's voor internationale uitwisseling en voor het bouwen van gemeenschappen, zoals de atheïstische "Out"-campagne. Dergelijke programma’s verhogen de publieke bekendheid met de atheïstische gemeenschap, helpen bij het creëren van nieuwe gemeenschappen en gaan vooroordelen en discriminatie jegens atheïsten tegen. Sommige van deze activiteiten worden georganiseerd door de AAI Foundation.

Atheist Alliance International wordt bestuurd door een internationale Raad van Bestuur bestaand uit vrijwilligers. Ze is afhankelijk van lidmaatschapsgelden en donaties voor het financieren van haar activiteiten. Als u atheïsme en secularisme wilt ondersteunen, wordt u dan alstublieft lid!

Geschiedenis

Atheist Alliance International werd in 1991 in de Verenigde Staten opgericht als de Atheist Alliance door 4 plaatselijke Amerikaanse atheïstische organisaties: Atheists United (Los Angeles, Californië), Atheist Coalition (San Diego, Californië), Atheists of San Francisco Region (Californië) en het Atheist Network (Houston, Texas). Al snel voegden andere gelijkgestemde organisaties zich bij de Atheist Alliance. Binnen een jaar telde zij 8 Amerikaanse organisaties als leden en tegen het eind van 1992 was er een eerste internationale gelieerde organisatie.

Atheist Alliance begon met het uitgeven van haar tijdschrift, Secular Nation, in de tweede helft van 1994.

In 1995 begon Atheist Alliance met het organiseren van conventies in de VS. De eerste was in Los Angeles, Californië. In 1997 ging de website van Atheist Alliance on-line.

Tegen 2001 had de organisatie een zestal gelieerde organisaties buiten de VS en veranderde ze derhalve haar naam in Atheist Alliance International (AAI).

In 2006 organiseerde AAI haar eerste internationale conferentie in Reykjavik, IJsland. In 2010, begon ze haar huidige programma van gezamelijke vergaderingen met branches en aangesloten groepen, beginnend met de extreem succesvolle Global Atheist Convention gehouden in Melbourne, Australië in 2010.

In 2010 besloot AAI dat ze effectiever haar doelen kon nastreven door haar op de Verenigde Staten gerichte activiteiten te scheiden van haar globale activiteiten. De VS gerichte groep, Atheist Alliance of America, werd een branche van AAI.

Waarden

1. Rede en rationeel denken. Rede en rationeel denken zijn de basis van logische besluitvorming en van essentieel belang om de problemen waarmee de mensheid te kampen heeft aan te pakken.

2. Wetenschap en empirisme. De wetenschappelijke methode is het beste gereedschap dat we hebben voor het vinden van waarheid en het begrijpen van onze wereld. We trekken conclusies uit het best beschikbare bewijs en veranderen onze conclusies zodra nieuwe informatie aan het licht komt.

3. Mededogen. Menselijk mededogen en empathie zijn de basis van een coöperatieve sociale structuur die ten goede komt van iedereen.

4. Doel. Dit leven is het enige leven dat we kennen en het is aan ieder van ons om het zinvol te leven.

5. Vrijheid. Eenieder heeft recht op vrijheid van discriminatie op grond van geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit of handicap. Alle mensen hebben het recht op vrijheid van geweten. AAI onderschrijft de waarden die worden samengevat in de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens.

6. Verantwoordelijkheid. Ieder person is onderdeel van een mondiale samenleving en is verantwoordelijk voor een menselijke interactie met andere mensen en dieren en voor het behoud van onze bewoonbare planeet.