مجسمه مسیح قربانی گرفت

سه روز پس از اعطای لقب قدیس به پاپ ژان پل دوم و در جریان مراسم گرامیداشت آن در شمال ایتالیا، مجسمه شش متری مسیح مصلوب که بیش از ششصد کیلوگرم وزن داشت و بر صلیبی ٣٠ متری نصب شده بود بر سر یک مرد بیست و یک ساله ایتالیایی که برای شرکت در مراسم قدیس در آنجا حضور داشت سقوط کرد و موجب مرگ او شد و یک نفر دیگر هم مجروح و راهی بیمارستان شد.

این نخستین باری نیست که مجسمه ی مسیح در ایتالیا قربانی می گیرد، در سال ٢٠٠٤ در دهکده ی سنت اونوفیرو در جنوب ایتالیا سقوط مجسمه ای ٧ فوتی موجب کشته شدن یک پیرزن ٧٢ ساله شده بود. 

source: AAI