رهبران کلیسا؛ کونچیتا وورست (Conchita Wurst) برنده جایزه یوروویژن را دلیل سیل بالکان می دانند

 رهبران کلیسا؛ کونچیتا وورست (Conchita Wurst) برنده جایزه یوروویژن را دلیل سیل بالکان می دانند

برخی رهبران کلیسا اعلام کرده اند که کونچیتا وورست برنده یوروویژن امسال، مسئول جاری شدن سیل ویرانگر در بالکان که ٥٠ نفر کشته بجای گذاشت می باشد و این سیل را "عذاب الهی" برای گناه او خوانده اند.

 اسقف اعظم "ایرینیچ" رهبر پاتریارک نشین‌ صرب از کلیسای ارتدکس در گزارشی این سیل را عذاب الهی برای صرب ها و راهی برای شستن گناهان آنها نامید.

 اسقف اعظم "امفیلوهیجه" رهبر پاتریارک نشین مونته نگرو از کلیسای ارتدکس اعلام کرد که "این سیل اتفاق نبود بلکه یک هشدار از سوی خدا بود، تا مردم به سمت وحشی گری تمایل پیدا نکنند".

 

کلیسای ارتدکس پیشتر حضور کونچیتا را به عنوان "عمل شنیع" توصیف کرد و گفت که پیروزی او "یک گام دیگر در رد هویت مسیحی از فرهنگ اروپایی است".

 منبع: Conchita Wurst caused Balkan floods after Eurovision win, say church leaders