خرافه گرایی مسیحیت: واتیکان اتحادیه "خارج کنندگان ارواح خبیث و شیاطین" را به رسمیت شناخت

بنا به گزارش کانون اگنوستیک ها و آتئیست های ایران، واتیکان رسما اتحادیه بین‌المللی خارج کنندگان ارواح خبیث و شیاطین را به رسمیت شناخته است. 

این اتحادیه شامل ۲۵۰ کشیش است که در سی کشور فعالیت می‌کنند. کار کشیشان عضو این اتحادیه همانطور که از نامش پیداست "نجات دادن گرفتاران ارواح خبیث و شیاطین" است.

روزنامه اوسرواتوره رومانو نوشت که دفتر حفظ اصول و مقررات مذهبی واتیکان این گروه را با توجه به قوانین کلیسا به رسمیت شناخته است.

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان بیش از پاپ بندیکت شانزدهم و پاپ ژان پل دوم رهبران سابق کلیسای کاتولیک در باره شیطان سخن می‌گوید.

سال پیش او در حالی که دست‌هایش را بر سر فردی که گفته شده بود دارای روح خبیث است، گذاشت. باورمندان به این خرافه گفتند که او این کار را برای رهایی این فرد از چنگ شیطان انجام داده است. واتیکان گفت که پاپ تنها برای این فرد دعا خوانده است.

فرانچسکو بامونته، رهبر این اتحادیه گفته است که تائید این گروه توسط واتیکان مایه خشنودی است.

او گفت که خارج کردن ارواح خبیث و شیاطین، به نوعی کار خیریه است که برای افراد مبتلا سودمند است.

روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن می‌گوید امسال چندین کلیسا در ایتالیا و اسپانیا ۱۸ کشیش برای این کار به خدمت گرفتند.